Calibration of testers

 
 
 
 
 

Info ku kalibrácii alkohol testerov

Každý elektronický alkohol tester sa pri svojej funkcii spolieha na senzor. Oba typy senzorov – polovodičové, ako aj pokročilejšie elektrochemické – musia byť pravidelne kalibrované, aby merali správne hodnoty. Štandardne výrobcovia doporučujú kalibráciu každých 6 mesiacov pri bežnom používaní. Pri vysokej záťaži (veľký počet meraní, vysoké hladiny alkoholu) je možné, že senzor bude vyžadovať kalibráciu aj častejšie.

Väčšina prístrojov na potrebu kalibrácie neupozorňuje a je potrebné, aby ste si intervaly sledovali. V prípade zanedbania kalibrácie prístroj stráca svoju funkciu. Nedokáže totiž merať presné hodnoty, vykazuje odchýlky, prípadne pri opakovaných meraniach ukazuje úplne odlišné hodnoty. Ide o bežný jav, ktorý vo veľkej väčšine prípadov neznamená poškodenie senzora, ale iba jeho „rozladenie“ používaním, alebo jednoducho časom.

Kalibráciu prístrojov je možné urobiť iba so špecializovaným vybavením a v presne stanovených podmienkach, preto ju vykonávajú spravidla dodávatelia prístrojov. Prístroj je viacnásobne nastavovaný a testovaný prostredníctvom referenčných zmesí plynov, čo zaručí jeho presnosť. Prostredníctvom nášho laboratória zabezpečujeme kalibrácie všetkých nami predávaných prístrojov. V prípade špecializovaných úkonov (napr. overenie dôkazných alkohol testerov) spolupracujeme s príslušnými poverenými inštitúciami.

Každý prístroj strávi pred svojím predajom určitý čas dopravou a skladovaním, pričom jeho senzor prirodzene stráca svoju presnosť. Preto si u nás dávame záležať na tom, aby bol tester tesne pred odoslaním zákazníkovi čerstvo skalibrovaný a skontrolovaný. Túto službu zákazníkom poskytujeme úplne zadarmo. Vďaka tomu sa môžete spoľahnúť na to, že alkohol tester od nás je spoľahlivý a ihneď pripravený na dychovú skúšku.

 

Cenník kalibrácií od 1.12.2018

(prvotná kalibrácia prístroja je v cene, vystavenie protokolu o kalibrácii na vyžiadanie za poplatok 5 Eur)

 

Alcovisor MarkX

30 EUR

AL6000 Silver, AL6000 Red, AL6000 Lite, AL7000, AL9000L, AL 9010

20 EUR

CA20F, CA20FS, CA20FL, CA2010

20 EUR

CA10FS, CA10FL, PLUTO

15 EUR

AlcoCheck X50, X70, X70 Lite, X100, X150, X200

20 EUR

Dräger Alcotest 7410/7510 + SLM certifikát

349 EUR

ALCOVISOR Mars

20 EUR

Dräger Alcotest 3000(NF)

97 EUR

CA10FS, CA10FL, PLUTO

15 EUR

Envitec Alcoquant 6020 (overenie SLM a kalibrácia)

299 EUR

Alkoholtestery série Lifeloc FC, Lifeloc LifeGuard

30 EUR

Andatech Prodigy

58 EUR

Alcovisor Satellite

20 EUR

V prípade, že máte iný, tu neuvedený typ testera, o možnosti kalibrácie sa, prosím, informujte na adrese: objednavky@dychovaskuska.sk

 

KAM MÁM TESTER POSLAŤ?

Alkohol tester zašlite kuriérom alebo poštou na adresu VLan PK s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

K testeru priložte vypísaný sprievodný list, ktorý si možete stiahnuť tu: SPRIEVODNÝ LIST

K alkohol testeru priložite faktúru alebo záručný list. Príslušenstvo s testerom neposielajte!

 

PLATBA A DORUČENIE SKALIBROVANÉHO TESTERA

Tester Vám môžeme poslať naspäť kuriérom na dobierku za 5,50 Eur (+ CENA KALIBRÁCIE), alebo pri platbe vopred na náš účet za 4,00 Eur (+ CENA KALIBRÁCIE). 

 

KOĽKO TRVÁ KALIBRÁCIA ALKOHOL TESTERA?

Doba kalibrácie závisí od typu alkohol testera – pri detektoroch Alcotest 7410/7510, 3000, Alcodigital 3000, AlcoQuant 6020 je doba kalibrácie 2 – 5 týždňov. Pri ostatných typoch je doba kalibrácie 3 – 5 dní. Ku každému skalibrovanému alkohol testeru bude priložený Kalibračný protokol.

 

Kalibrácie vykonáva spoločnost VLan PK s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob 90026, IČO 51946840, DIČ 2120841932

 

UPOZORNENIE: Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté opotrebovaním senzora. Kalibrácia prístroja alebo výmena senzora sa nepovažujú za záručnú opravu.

Iba vďaka pravidelnej kalibrácii sa môžete na Váš alkohol tester naozaj spoľahnúť!